کار تیمی در طراحی لوگو 

برای طراحی لوگو داشتن یک ذهن باز و خلاق از نیازهای اولیه یک طراح می باشد اما این همیشه به خودی خود پاسخگوی مناسبی برای یک طراح لوگو نیست طراحی باید بتواند قابلیت برندینگ شدن را برای لوگو طراحی  شده در نظر بگیرد.

بحث امروز درباره کار تیمی و همفکر ی می باشد یکی از اساسی ترین راه های کسب موفقیت برای یک مجموعه، همانطور که اشاره شد وجود یک تیم متخصص تنها قسمت ابتدایی کار است مرحله بعد برای موفقیت یک کار تیمی اعضائ تیم هستند که چقدر میتوانند با هم همکاری و همفکری داشته باشند در مجمو عه عای طراحی لوگو معمولا کار به صورت انفرادی صورت می گیرد اما تجربه ما نشان داده است که کار تیمی بسایرر موفق تر است زیرا برای طراحی برند به طور همزمان از چند ذهن خلاق استفاده می کنید تا اینکه فقط متکی بهه  یک فرد یا یک ذهن نباشید.

برای کار تیمی ابتدا باید یک نفر را به عنوان سر گروه انتخاب کرد این شخص باید ویژگی هایی بسیاری داشته باشد که برخی از آنها در این مطلب اشاره خواهیم کرد ابتدا باید رد زمینه طراحی لوگو و برند متخصص امر باشدد این امر این قدرت را به او میدهد تا بتواند تسلط کافی بر روی زیر مجموعه خود داشته باشد و اگر نقصی در کارر بود بتواند آن را برطرف کند و مشکل بوجود آمده را مرتفع کند.

قدرت رهبری دیگر مشخصه است که این فرد باید داشته باشد برای موفقیت همواره لازم است تا افراد زیر مجموعه شما بدانند که باید از شما پیروی کنند این باید نباید منجر به خود رای شما شود این تنها قدرتی است که شما باید در مواقع لازم از آن استفاده کنید تا بتوانید افراد گروه خود را همدل نگاه دارید.

طراحی لوگو بخش های مختلفی دارد که افراد مختلف در آن فعالیت دارند از افراد موجود در واحد تحقیق گرفته تا دوستان گرافیست همگی در برند شدن یک طرح بسیار موثر هستند کافی است که فقط ما بدانیم که باید درر  چه سمتی از چه افرادی استفاده کنیم.

در گوشه ای از این مطلب به این اشاره کردیم که همفکری و کار تیم باعث میشود تا یک لوگو و برند موفق باشد زیرا ما همیشه از زاویه ای به لوگو نگاه میکنیم که عیبی در آن نمی بینیم زیرا خود طراح برند هستیم در صورتیی که افرادی متخصصی که از دور نگاه می کنند بهتر می توانند ایراد لوگو و برند طراحی شده را متذکر شوند.

http://logonama.com/category/182


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها